Katalog izložbe „Uramljena ljetovanja“ na engleskom i njemačkom

 
 
 

U prvoj polovini prošlog vijeka počeo je organizovani turizam u Paštrovićima. Tačnije, 1923. godina se uzima kao datum tog početka, pa je 2013. godina bila povod da se obilježi jubilej “Devedeset godina organizovanog turizma u Paštrovićima (1923-2013)”.

Jubilej je obilježen nizom prigodnih promocija i organizovanjem izložbi na ovu temu, a organizatori su bili Opština Budva, Turistička organizacija opštine Budva i Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak”.  Glavni segment obilježavanja jubileja bio je projekat “Uramljena ljetovanja”, autorke dr Mile Medigović-Stefanović. U okviru ovog projekta predstavljena je monografija  “Uramljena ljetovanja” i pod istim nazivom organizovana izložba na kojoj su prikazani počeci razvoja organizovanog turizma u Paštrovićima. Prikazane fotografije većinom se odnose na period između dva svjetska rata.

Izložba “Uramljena ljetovanja” je organizovana u “Crvenoj komuni” u Petrovcu, 10. avgusta 2013. godine, 23. avgusta 2013. godine, u hotelu “Splendid” u Bečićima i 29. avgusta 2013. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Izložbe je pratio bogato opremljen katalog sa uvodnim tekstom autorke dr Mile Medigović-Stefanović. Tekst sadrži osnovne podatke koji se odnose na plaže od Budve do Bara i Paštrovskom obalom kao dijelom te rivijere. Tu su i podaci koji se odnose na početke razvoja organizovanog turizma u Paštrovićima.

U katalogu je i tekst Dušana Medina, koji govori o projektu “Uramljena ljetovanja”, sadržaju, predstavljanju, izvorima informacija, a navedena su i imena lica koja su ustupila neophodni materijal za ovaj projekat.

Katalog sadrži nazive panoa i njihov prikaz sa fotografijama. Autor dizajniranih panoa je grafički dizajner Miloš Sibinović iz Beograda.

 

Uramljena ljetovanja

Uramljena ljetovanja - impresum

 

Zbog višestrukog značaja ovog projekta, odnosno izložbe kao sastavnog dijela, katalog je preveden na engleski i njemački jezik. Na ovaj način katalog će biti dostupan velikom broju korisnika, među kojima će sigurno biti i onih koji će posjetiti našu obalu. U tom pravcu možda bi dobro bilo da ova izložba nađe svoje mjesto kao stalna postavka u ljetnjem periodu u nekom turističkom mjestu od Budve do Bara. Na taj način, veliki broj turista bi saznao da turizam na ovom području ima bogatu tradiciju, a izložba bi mogla da inspiriše potencijalne istraživače da nastave rad na ovoj temi i da nešto slično urade i za ostala područja od Ulcinja do Herceg Novog.

KLIKNITE NA ODGOVARAJUĆI KATALOG
KAKO BI OTVORILI NJEGOV SADRŽAJ

 

Uramljena ljetovanja - 200 Uramljena ljetovanja - engleski - 200 Uramljena ljetovanja - njemacki - 200