Ivan Božić – O sudskim kaznama u Paštrovićima

 

 
 

Ivan Božić
O sudskim kaznama u Paštrovićima

 
 

Tekst preuzet iz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorija našeg prava bila je ozbiljno proučavana u toku posljednjih sto godina. Pravni istoričari posebnu pažnju su obratili Paštrovićima, koji su uživali široku autonomiju pod mletačkom vlašću. Ugovorom s Mletačkom Republikom, od 04. aprila 1423 god, Paštrovići su dobili široku autonomiju. Kao jedna od povlastica, istaknuto je autonomno sudstvo u građanskim i kriminalnim sporovima. Međutim tokom vremena, iako je ovim ugovorom Paštrovićima potvrđeno autonomno sudstvo u građanskim i kriminalnim sporovima, Mlečani su postepeno sužavali autonomno sudstvo Paštrovića.

 

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU
DA BI OTVORILI KOMPLETAN TEKST