Elektronska publikacija “Butua.com” prezentuje kulturna dešavanja i razvoj kulturnog turizma na području Opštine Budva.

Publikacija je počela sa radom 2007. godine.


Naziv pružaoca elektronske publikacije:
NU “Infomont” iz Budve


Glavni i odgovorni urednik elektronske publikacije
Butua.com:
Veselin Vesko Milović


Identifikacioni znak publikacije:

Adresa za prijem službene pošte:
Ulica 19-ta S29/IV br.2.
85310 Budva

E-mail za prijem službene pošte:
kulturabd@t-com.me

E-mail za podnošenje ispravke, odgovora, prigovora:
borom@t-com.me